Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:229 · Visa fulltext
Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1955:13; 1LU 1955:15; Rskr 1955:130
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1971:501
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1971:20, LU 11, rskr 126
Ändring, SFS 1981:810
Rubrik: Lag (1981:810) om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 2004:83
Rubrik: Lag (2004:83) om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:1097
Rubrik: Lag (2004:1097) om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40
Ändring, SFS 2015:864
Rubrik: Lag (2015:864) om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:873
Rubrik: Förordning (2015:873) om ikraftträdande av lagen (2015:864) om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
Omfattning: ikrafttr. av 2015:864