Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:643 · Visa fulltext
Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram
Departement: Justitiedepartementet DOM
Upphävd: 2021-01-01
Ändring, SFS 1993:619
Rubrik: Förordning (1993:619) om ändring i kungörelsen (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 2020:927
Rubrik: Förordning (2020:927) om upphävande av kungörelsen (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram
Omfattning: upph.