Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:275 · Visa fulltext
Lag (1947:275) om kyrkomusiker
Departement: Civildepartementet KY
Förarbeten: Rskr 1947:323
Upphävd: 1990-07-01
Ändring, SFS 1949:435
Omfattning: ändr. övergångsbest.
Ändring, SFS 1951:572
Omfattning: ändr. 2 §, övergångsbest.; ny 1 a §
Ändring, SFS 1960:632
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1965:579
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1970:941
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1970:168, 3LU 91, rskr 465. Skr 1970:4, KLU 12, kskr 24
Ändring, SFS 1989:8
Omfattning: upph.