Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:83 · Visa fulltext
Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1936:67
Ändring, SFS 1973:1065
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1973:42, LU 1973:22, rskr 1973:272
Ändring, SFS 1975:903
Omfattning: ikrafttr. av 1973:1065
Ändring, SFS 1987:798
Rubrik: Lag (1987:798) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1989:838
Rubrik: Lag (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1989-12-08
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:838
Ändring, SFS 1991:200
Rubrik: Lag (1991:200) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:200
Ändring, SFS 1994:1013
Rubrik: Lag (1994:1013) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1998:1482
Rubrik: Lag (1998:1482) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 2004:85
Rubrik: Lag (2004:85) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:420
Rubrik: Lag (2004:420) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2016:45
Rubrik: Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2020:1029
Rubrik: Lag (2020:1029) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60