Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:82 · Visa fulltext
Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1936:67
Ändring, SFS 1976:190
Rubrik: Lag (1976:190) om ändring i lagen (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev
Omfattning: upph. 5 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238