Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1932:169 · Visa fulltext
Lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Rskr 1932:206
Upphävd: 2000-07-01
Ändring, SFS 1970:450
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1973:100
Omfattning: ändr. författningsrubr. 1, 2, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1973:13, CU 1973:9, rskr 1973:80
Ändring, SFS 1977:663
Rubrik: Lag (1977:663) om ändring i lagen (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 2000:226
Omfattning: upph.