Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1915:218 · Visa fulltext
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1916-01-01
Ändring, SFS 1955:231
Omfattning: ändr. 31 §
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr. av 1955:231
Ändring, SFS 1970:1006
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1975:246
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1975:6, LU 1975:12, rskr 1975:91
Ändring, SFS 1976:185
Rubrik: Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 36-38 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1977:672
Rubrik: Lag (1977:672) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 17, 27 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1981:799
Rubrik: Lag (1981:799) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1987:329
Rubrik: Lag (1987:329) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1988:1264
Rubrik: Lag (1988:1264) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1994:1513
Rubrik: Lag (1994:1513) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:17, bet. 1994/95:LU5, rskr. 1994/95:76