Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1904:26 s.1 · Visa fulltext
Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1915:436
Omfattning: ändr. 1 kap 2-4, 7, 8 §§, 2 kap, 3 kap, 5 kap 2, 4 §§
Ändring, SFS 1921:194
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8 §§
Ändring, SFS 1924:340
Omfattning: ändr. 4 kap; nytt 5 kap
Ändring, SFS 1931:154
Omfattning: upph. 4 kap 7 §, 5 kap 9 §; ny 6 kap 5 §
Ändring, SFS 1934:50
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 3 §§
Ändring, SFS 1947:188
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ändring, SFS 1947:444
Omfattning: ny 6 kap 4 a §
Ändring, SFS 1949:384
Omfattning: nuvarande 6 kap betecknas 7 kap; ändr. författningsrubr., 3 kap 3 §, 4 kap 3 §, 5 kap 4 §, nya 7 kap 5 §; nytt 6 kap med rubr.
Ändring, SFS 1959:252
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8 §§
Ändring, SFS 1964:727
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 4 a §§
Ändring, SFS 1968:759
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4 §§
Ändring, SFS 1969:266
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §
Ändring, SFS 1969:721
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ändring, SFS 1969:722
Omfattning: ikrafttr. av 1969:721
Ändring, SFS 1971:797
Omfattning: upph. 6 kap; ändr. författningsrubr., 7 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1971:113, LU 16, rskr 248
Ändring, SFS 1973:942
Omfattning: upph. 2 kap, 7 kap 4 a §; ändr. 1 kap 1-9 §§, 3 kap 1-7 §§, 7 kap 1-4, 5 §§, rubr. till 3 kap; nya 3 kap 8-12 §§
Förarbeten: Prop. 1973:158, LU 1973:42, rskr 1973:364
Ändring, SFS 1976:1120
Rubrik: Lag (1976:1120) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5, 6, 8, 9 §§, 3 kap 2, 9, 12 §§, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 4, 5 §§, 7 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:32, LU 1976/77:13, rskr 1976/77:65
Ändring, SFS 1977:657
Rubrik: Lag (1977:657) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1987:795
Rubrik: Lag (1987:795) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:1322
Rubrik: Lag (1988:1322) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 5 kap 1-6, 8 §§, 7 kap 5 §, rubr. till 5 kap
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:14, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1994:1436
Rubrik: Lag (1994:1436) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1997:352
Rubrik: Lag (1997:352) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:113, bet. 1996/97:LU17, rskr. 1996/97:244
Ändring, SFS 1998:367
Rubrik: Lag (1998:367) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ny 1 kap 10 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 2001:395
Rubrik: Lag (2001:395) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ny 7 kap 6 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2004:144
Rubrik: Lag (2004:144) om ändring i lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: upph. 1 kap 2, 3, 10 §§; ändr. 1 kap 1, 7 §§; ny 1 kap 8 a §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180
Ändring, SFS 2005:431
Rubrik: Lag (2005:431) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269
Ändring, SFS 2008:449
Rubrik: Lag (2008:449) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 7 kap 6 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2009:256
Rubrik: Lag (2009:256) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 7, 8 §§, 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2011:604
Rubrik: Lag (2011:604) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2011-06-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260
Ändring, SFS 2012:320
Rubrik: Lag (2012:320) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:320
Ändring, SFS 2014:379
Rubrik: Lag (2014:379) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:913
Rubrik: Lag (2014:913) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ändring, SFS 2018:1973
Rubrik: Lag (2018:1973) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:465
Rubrik: Lag (2021:465) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317
Ändring, SFS 2022:950
Rubrik: Lag (2022:950) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378