Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1736:0123 1 · Visa fulltext
Byggningabalk (1736:0123 1)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ändring, SFS 1893:37 s.1
Omfattning: ändr. 22 kap 6, 7 §§
Ändring, SFS 1926:327
Omfattning: upph. 1 kap, 19 kap 4 §
Ändring, SFS 1932:107
Omfattning: ändr. 16 kap
Ändring, SFS 1933:269
Omfattning: upph. 5 kap, 9 kap 1-4, 6-8 §§
Ändring, SFS 1935:60
Omfattning: ändr. 26 kap 4 §
Ändring, SFS 1943:459
Omfattning: upph. 1893:37 s.1
Ändring, SFS 1944:521
Omfattning: upph. 24 kap
Ändring, SFS 1946:804
Omfattning: upph. 10 kap 6 §; ändr. 27 kap
Ändring, SFS 1964:655
Omfattning: upph. 29 kap
Ändring, SFS 1970:392
Omfattning: upph. 26 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1970:106, 1LU 43, rskr 264
Ändring, SFS 1975:410
Omfattning: upph. 22 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1975:12, LU 1975:16, rskr 1975:133
Ändring, SFS 1981:426
Rubrik: Lag (1981:426) om ändring i byggningabalken
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Förarbeten: LU 1980/81:26, rskr 1980/81:372