Fält i SFSR
Ange sökord eller SFS-nummer

Sökning sker i samtliga fält i databasen.

Skriv gärna $ efter sökordet, så sker sökning också på avledningar. Exempel: lag$ ger träff på orden lag, lagen, lagarna, lagens etc. $skatt ger träff på arvsskatt, gåvoskatt, sjömansskatt etc. $skatt$ ger träff på alla ord där "skatt" ingår.

Flera sökord kan kombineras med orden OCH, ELLER och INTE. Sökordern "pris$ och hyr$" hittar poster som innehåller båda ordstammarna.

SFS-nummer

I detta fält sker sökning på författningens nummer, t.ex. 1990:937. Observera att endast SFS-numret skall skrivas i fältet och att "SFS" inte skall skrivas.

SFS-nr för ändringsförfattning

I detta fält anges SFS-nummer för ändringsförfattning. Vid sökning på ändringsförfattning kommer grundförfattningen att erhållas. Bläddra sedan nedåt i texten för att hitta ändringen.

Departement/myndighet

I detta fält väljs ett namn på ansvarigt departement eller ansvarig myndighet för viss författning.