Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:818 · Visa fulltext
Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED ESD
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:225, bet. 2021/22:FiU27, rskr. 2021/22:343, direktiv (EU) 2019/1024