Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:79 · Visa fulltext
Lag (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170, direktiv (EU) 2019/1