Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:537 · Visa fulltext
Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS7, bet. 2019/20:KU8, rskr. 2019/20:316
Ändring, SFS 2020:778
Rubrik: Lag (2020:778) om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1