Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:374 · Visa fulltext
Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2020-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20: FiU59, rskr. 2019/20:276
Tidsbegränsad: 2021-01-01