Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:1173 · Visa fulltext
Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84, direktiv 2003/87/EG