Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:663 · Visa fulltext
Lag (2019:663) om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:151, bet. 2019/20:AU3, rskr. 2019/20:25