Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:601 · Visa fulltext
Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2019-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:143, bet. 2019/20:SkU3, rskr. 2019/20:5, direktiv (EU) 2017/1852