Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:558 · Visa fulltext
Lag (2018:558) om företagshemligheter
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315, direktiv (EU) 2016/943