Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1854 · Visa fulltext
Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32