Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1654 · Visa fulltext
Lag (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14, direktiv 2004/48/EG
Ändring, SFS 2019:512
Rubrik: Lag (2019:512) om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:93, bet. 2018/19:NU16, rskr. 2018/19:285
Ändring, SFS 2021:205
Rubrik: Lag (2021:205) om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-05-25
Förarbeten: Prop. 2020/21:44, bet. 2020/21:MJU7, rskr. 2020/21:209
Ändring, SFS 2021:563
Rubrik: Lag (2021:563) om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:125, bet. 2020/21:NU23, rskr. 2020/21:336