Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1439 · Visa fulltext
Lag (2018:1439) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk
Departement: Infrastrukturdepartementet
Förarbeten: Prop. 2017/18:251, bet. 2017/18:NU27, rskr. 2017/18:413