Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1212 · Visa fulltext
Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.
Ändring, SFS 2018:1241
Rubrik: Lag (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2021-05-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2019:990
Rubrik: Lag (2019:990) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 5 §, 6 kap. 3 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:992
Rubrik: Lag (2019:992) om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 § i 2018:1241
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:305
Rubrik: Lag (2020:305) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest., ny p 5 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262
Ändring, SFS 2020:310
Rubrik: Lag (2020:310) om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1241
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262