Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext
Kommunallag (2017:725)
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:569
Rubrik: Lag (2018:569) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; nya 9 kap. 37, 38 §§, rubr. närmast före 9 kap. 37 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:600
Rubrik: Lag (2018:600) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12, 14, 16, 24 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Ändring, SFS 2018:1350
Rubrik: Lag (2018:1350) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Ändring, SFS 2019:835
Rubrik: Lag (2019:835) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 3 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29, 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13, 38, 41, 48, 61, 63 §§, 6 kap. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 26, 31 §§, 7 kap. 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20, 23 §§, 8 kap. 1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 17 §§, 9 kap. 2, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 6, 8, 9 §§, 11 kap. 1, 2, 5, 8, 14, 22 §§, 12 kap. 3, 12 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 8, 10, 13 §§, rubr. 3 kap., rubr. närmast före 1 kap. 1, 10 §§, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:638
Rubrik: Lag (2022:638) om ändring i kommunallagen (2017:725)
Omfattning: ändr. 5 kap. 58 §, 6 kap. 20, 28, 31, 37, 38, 42 §§, 9 kap. 8 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316