Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:631 · Visa fulltext
Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:333
Rubrik: Lag (2018:333) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:1349
Rubrik: Lag (2018:1349) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Ändring, SFS 2019:736
Rubrik: Lag (2019:736) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 1 kap, 1, 2, 7 §§, 2 kap. 2, 7, 8 §§, 3 kap. 4, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap. 8 §, 3 kap. 9 §; ny rubr. närmast före 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:1255
Rubrik: Lag (2019:1255) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-02
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2022:1539
Rubrik: Lag (2022:1539) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:251, bet. 2022/23:FiU15, rskr. 2022/23:33