Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1200 · Visa fulltext
Lag (2017:1200) om skatt på flygresor
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54