Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:676 · Visa fulltext
Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2019:254
Rubrik: Lag (2019:254) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare
Omfattning: ny 62 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ändring, SFS 2022:999
Rubrik: Lag (2022:999) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare
Omfattning: ändr. 6, 8, 13, 14, 21, 43, 56 §§; ny 43 a §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375