Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1117 · Visa fulltext
Lag (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43
Ändring, SFS 2018:241
Rubrik: Lag (2018:241) om ändring i lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 5, 7, 16 §§, rubr. rubriken närmast före 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS7, bet. 2017/18:KU25, rskr. 2017/18:226