Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:927 · Visa fulltext
Lag (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:22, bet. 2015/16:SkU12, rskr. 2015/16:69
Ändring, SFS 2017:115
Rubrik: Förordning (2017:115) om ikraftträdande av lagen (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.