Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:966 · Visa fulltext
Lag (2014:966) om kapitalbuffertar
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s338, EUTL176/2013 s1, EUTL331/2010 s1
CELEX-nr: 32013L0036, 32013R0575, 32010R1092
Ändring, SFS 2017:1150
Rubrik: Lag (2017:1150) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2018:855
Rubrik: Lag (2018:855) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1957
Rubrik: Lag (2018:1957) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-12-29
Förarbeten: Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2020:1212
Rubrik: Lag (2020:1212) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: upph. 4 kap. 6 §, 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§, 5 kap. 2, 4, 5, 7 §§, 6 kap. 3, 7 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, rubr. 8 kap.; nya 8 kap. 7 §, rubr. närmast före 8 kap. 7 §
Ikraft: 2020-12-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:482
Rubrik: Lag (2021:482) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: upph. 3 kap. 3 §, 6 kap. 3 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326