Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:834 · Visa fulltext
Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:137, bet. 2013/14:SfU10, rskr. 2013/14:296
Ändring, SFS 2015:224
Rubrik: Förordning (2015:224) om ikraftträdande av lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Omfattning: ikrafttr.