Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:447 · Visa fulltext
Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:176, bet. 2013/14:CU36, rskr. 2013/14:239
Ändring, SFS 2014:1562
Rubrik: Lag (2014:1562) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86
Ändring, SFS 2019:379
Rubrik: Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2020:508
Rubrik: Lag (2020:508) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:67, bet. 2019/20: TU13, rskr. 2019/20:306