Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:275 · Visa fulltext
Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2016:426
Rubrik: Lag (2016:426) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:85, bet. 2015/16:CU18, rskr. 2015/16:224
Ändring, SFS 2016:1032
Rubrik: Lag (2016:1032) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Ändring, SFS 2017:659
Rubrik: Lag (2017:659) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 3, 7, 20, 27, 29, 31, 35 §§, rubr. närmast före 20 §; nya 20 a, 20 b, 20 c, 26 a, 26 b, 27 a §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:854
Rubrik: Lag (2018:854) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:735
Rubrik: Lag (2019:735) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: nya 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:1037
Rubrik: Lag (2020:1037) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60