Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1408 · Visa fulltext
Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:7, bet 2014/15:SkU8, rskr. 2014/15:13
Ändring, SFS 2016:106
Rubrik: Förordning (2016:106) om ikraftträdande av lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.