Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:755 · Visa fulltext
Lag (2011:755) om elektroniska pengar
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EUTL267/2009 s7, EGTL294/2001 s1, EGTL207/2003 s1, EUTL345/2006 s 1
CELEX-nr: 32009L0110, 32001R2157, 32003R1435, 32006R1781
Ändring, SFS 2013:236
Rubrik: Lag (2013:236) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:584
Rubrik: Lag (2013:584) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:495
Rubrik: Lag (2014:495) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:551
Rubrik: Lag (2014:551) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ny 3 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:989
Rubrik: Lag (2014:989) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2017:655
Rubrik: Lag (2017:655) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 13, 18 §§, 5 kap. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26 §§, rubr. närmast före 5 kap. 8, 14, 18, 23 §§; nya 5 kap. 8 a, 9 a, 15 a, 15 b, 16 a, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d §§, rubr. närmast före 5 kap. 16 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:1016
Rubrik: Lag (2017:1016) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:176
Rubrik: Lag (2018:176) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 6, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 och 29 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5, 13, 21, 22, 27 §§; nya 3 kap. 19 a, 29 a §§, 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207, direktiv 2009/110/EG
Ändring, SFS 2018:732
Rubrik: Lag (2018:732) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, ny 3 kap. 10 a §; rubr. närmast före 3 kap. 10 a
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:850
Rubrik: Lag (2018:850) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1796
Rubrik: Lag (2018:1796) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, 5 kap. 27 §, rubr. närmast före 5 kap. 27 §, rubr. till 5 kap
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2019:733
Rubrik: Lag (2019:733) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:768
Rubrik: Lag (2019:768) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:1252
Rubrik: Lag (2019:1252) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76
Ändring, SFS 2021:495
Rubrik: Lag (2021:495) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326