Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:423 · Visa fulltext
Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186, EUTL328/2006 s59, EUTL68/2005 s49
CELEX-nr: 32006F0783, 32005F0212
Ändring, SFS 2013:845
Rubrik: Lag (2013:845) om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 11 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16, EUTL81/2009 s24
CELEX-nr: 32009F0299
Ändring, SFS 2014:203
Rubrik: Lag (2014:203) om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 4, 5, 8, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap. 4, 14 §§; ny 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:66, bet. 2013/14:JuU22, rskr. 2013/14:200
Ändring, SFS 2015:851
Rubrik: Lag (2015:851) om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 kap. 17 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:6, bet. 2015/16:KrU3, rskr. 2015/16:54
Ändring, SFS 2016:487
Rubrik: Lag (2016:487) om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:155, bet. 2015/16:JuU28, rskr. 2015/16:239, direktiv 2014/42/EU
Ändring, SFS 2017:567
Rubrik: Lag (2017:567) om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 kap. 17 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281
Ändring, SFS 2020:972
Rubrik: Lag (2020:972) om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. författningsrubr.; ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2020-12-19
Förarbeten: Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56