Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:813 · Visa fulltext
Lag (2010:813) om konsulära katastrofinsatser
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:98, bet. 2009/10:UU20, rskr. 2009/10:250
Ändring, SFS 2018:206
Rubrik: Lag (2018:206) om ändring i lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:48, bet. 2017/18:JuU28, rskr. 2017/18:185, direktiv (EU) 2015/637