Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:801 · Visa fulltext
Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1998
Rubrik: Lag (2010:1998) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81
Ändring, SFS 2011:190
Rubrik: Lag (2011:190) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171
Ändring, SFS 2011:333
Rubrik: Lag (2011:333) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2012:494
Rubrik: Lag (2012:494) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 22, 33 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:190; nya 34, 35 §§
Ikraft: 2012-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:144, bet. 2011/12:UbU20, rskr. 2011/12:277
Ändring, SFS 2012:959
Rubrik: Lag (2012:959) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:299
Rubrik: Lag (2013:299) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr 28 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:58, bet. 2012/13:UbU12, rskr. 2012/13:208
Ändring, SFS 2013:824
Rubrik: Lag (2013:824) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6, rskr. 2013/14:27
Ändring, SFS 2014:418
Rubrik: Lag (2014:418) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 34 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:220, bet. 2013/14:UbU17, rskr. 2013/14:264
Ändring, SFS 2014:459
Rubrik: Lag (2014:459) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24, 26, 33 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21, rskr. 2013/14:292
Ändring, SFS 2018:609
Rubrik: Lag (2018:609) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:182, bet. 2017/18:UbU27, rskr. 2017/18:310
Ändring, SFS 2018:1304
Rubrik: Lag (2018:1304) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:194, bet. 2017/18:UbU31, rskr. 2017/18:43
Ändring, SFS 2019:948
Rubrik: Lag (2019:948) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast efter 23 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:453
Rubrik: Lag (2020:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2021:453
Rubrik: Lag (2021:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:152, bet. 2020/21:UbU19, rskr. 2020/21:309