Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:299 · Visa fulltext
Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:78, bet 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234, EUTL330/2008 s21
CELEX-nr: 32008F0919
Upphävd: 2022-07-01
Ändring, SFS 2014:436
Rubrik: Lag (2014:436) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:212, bet. 2013/14:JuU39, rskr. 2013/14:289
Ändring, SFS 2016:95
Rubrik: Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 1, 6 §§; nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Ändring, SFS 2017:337
Rubrik: Lag (2017:337) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Ändring, SFS 2018:1313
Rubrik: Lag (2018:1313) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 5 a, 5 b, 9 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2020:14
Rubrik: Lag (2020:14) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 2 §; ändr. 3, 4, 5 b, 6, 7, 8 §§; nya 2 a, 2, b, 7 a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b §§, rubr. närmast efter 2 a §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145
Ändring, SFS 2021:1035
Rubrik: Lag (2021:1035) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2022:666
Omfattning: upph.