Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1446 · Visa fulltext
Lag (2010:1446) om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:7, bet. 2010/11:SkU5, rskr. 2010/11:14
Ändring, SFS 2010:1872
Rubrik: Förordning (2010:1872) om ikraftträdande av lagen (2010:1446) om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.