Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:111 · Visa fulltext
Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:200 och 2009/10:69, bet. 2009/10:SfU11, rskr. 2009/10:194
Ändring, SFS 2010:424
Rubrik: Lag (2010:424) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: nya 4 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 15 d §§
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ändring, SFS 2010:468
Rubrik: Lag (2010:468) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ny 2 kap. 15 a §
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:1309
Rubrik: Lag (2010:1309) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 7 kap. 58 §; nya 9 kap. 6 a, 14 a §§, rubr. närmast före 9 kap. 6 a §
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1313
Rubrik: Lag (2010:1313) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 1 b §, 9 kap. 21 a §
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1076
Rubrik: Lag (2011:1076) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 1, 39, 57 §§, 9 kap. 3 a §; ny rubr. närmast före 9 kap. 3 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1435
Rubrik: Lag (2011:1435) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:238
Rubrik: Lag (2014:238) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 4 kap. 29 §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:153, bet. 2013/14:SfU14, rskr. 2013/14:216, EUTL343/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0098
Ändring, SFS 2015:764
Rubrik: Lag (2015:764) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2017:558
Rubrik: Lag (2017:558) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292
Ändring, SFS 2017:1129
Rubrik: Lag (2017:1129) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 2 kap. 20 §, 6 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 20 §, 6 kap. 5 §; ändr. 2 kap. 1 §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Ändring, SFS 2018:449
Rubrik: Lag (2018:449) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 22, 23 §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:1270
Rubrik: Lag (2018:1270) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388