Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:400 · Visa fulltext
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2009-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:150. bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:527
Rubrik: Lag (2009:527) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 5 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:550
Rubrik: Lag (2009:550) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 7 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240
Ändring, SFS 2009:612
Rubrik: Lag (2009:612) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 13 §, 42 kap. 9 §; nya 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §, rubr. närmast före 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256
Ändring, SFS 2009:613
Rubrik: Lag (2009:613) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, rubr. till 42 kap., rubr. närmast före 42 kap. 9 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256
Ändring, SFS 2009:676
Rubrik: Lag (2009:676) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 7 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:151, bet. 2008/09:UbU21, rskr. 2008/09:281
Ändring, SFS 2009:677
Rubrik: Lag (2009:677) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8 §
Ikraft: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286
Ändring, SFS 2009:707
Rubrik: Lag (2009:707) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2009:871
Rubrik: Lag (2009:871) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9, rskr 2008/09:274
Ändring, SFS 2009:1017
Rubrik: Lag (2009:1017) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1020
Rubrik: Lag (2009:1020) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 10 kap. 10 §, rubr. till 42 kap.; nya 42 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§, rubr. närmast före 42 kap. 8 a §
Ikraft: 2009-12-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3
Ändring, SFS 2009:1270
Rubrik: Lag (2009:1270) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 4 §, bil.
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:195 och prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:KrU3, rskr 2009/10:61
Ändring, SFS 2009:1293
Rubrik: Lag (2009:1293) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77
Ändring, SFS 2009:1419
Rubrik: Lag (2009:1419) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:30, bet. 2009/10:FiU7, rskr. 2009/10:86
Ändring, SFS 2010:30
Rubrik: Lag (2010:30) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 22 §, rubr. närmast före 30 kap. 22 §
Ikraft: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Ändring, SFS 2010:85
Rubrik: Lag (2010:85) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 39 kap. 2, 6 §§; nya 39 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 39 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:56, bet. 2009/10:KU15, rskr. 2009/10:182
Ändring, SFS 2010:88
Rubrik: Lag (2010:88) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 22 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 22 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:64, bet. 2009/10:KU35, rskr. 2009/10:193
Ändring, SFS 2010:208
Rubrik: Lag (2010:208) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 1 §, 28 kap. 17 §, 37 kap. 3 §; rubr. närmast efter 28 kap. 10 §; ny 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 12 a §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:214
Rubrik: Lag (2010:214) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2010-05-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:71, bet. 2009/10:KU36, rskr. 2009/10:209
Ändring, SFS 2010:368
Rubrik: Lag (2010:368) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 18 §, 35 kap. 1 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2010:369
Rubrik: Lag (2010:369) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2, 18 §§, 35 kap. 1, 10 §§, 37 kap. 7 §
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2010:372
Rubrik: Lag (2010:372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273
Ändring, SFS 2010:383
Rubrik: Lag (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 17 §, 37 kap. 6 §
Ikraft: 2013-04-09
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233
Ändring, SFS 2010:456
Rubrik: Lag (2010:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 37 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:498
Rubrik: Lag (2010:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 17 kap. 4 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297
Ändring, SFS 2010:520
Rubrik: Lag (2010:520) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §, 29 kap. 8, 10 §§, bil.
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:573
Rubrik: Lag (2010:573) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §
Ikraft: 2010-07-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311
Ändring, SFS 2010:628
Rubrik: Lag (2010:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 15 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:679
Rubrik: Lag (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8, 10, 18 §§, 26 kap. 6, 7 §§, 44 kap. 3 §, rubr. närmast före 44 kap. 3 §, bil.; nya 25 kap. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 25 kap. 8 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: rop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:715
Rubrik: Lag (2010:715) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332
Ändring, SFS 2010:866
Rubrik: Lag (2010:866) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 23 kap. 1 §; ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §, rubr. närmast före 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§; ny 25 kap. 13 a §, rubr. närmast före 23 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1048
Rubrik: Lag (2010:1048) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 4 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378
Ändring, SFS 2010:1305
Rubrik: Lag (2010:1305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1343
Rubrik: Lag (2010:1343) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 14 §, rubr. närmast före 18 kap. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:58, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28
Ändring, SFS 2010:1348
Rubrik: Lag (2010:1348) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 14 kap. 1 § betecknas 14 kap. 2 §; ändr. 13 kap. 2 §; ny 14 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Ändring, SFS 2010:1361
Rubrik: Lag (2010:1361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. rubr. till 17 kap.; nya 17 kap. 7, 8 §§, rubr. närmast före 17 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34, EUTL131/2009 s101
CELEX-nr: 32009L0017
Ändring, SFS 2010:1436
Rubrik: Lag (2010:1436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2010:1507
Rubrik: Lag (2010:1507) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1540
Rubrik: Lag (2010:1540) om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38
Ändring, SFS 2010:1633
Rubrik: Lag (2010:1633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 20 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:1768
Rubrik: Lag (2010:1768) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 10 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60, EUTL108/2007 s1
CELEX-nr: 32007L0002
Ändring, SFS 2010:1883
Rubrik: Lag (2010:1883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 19 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2010:1890
Rubrik: Lag (2010:1890) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 31 kap. 22 a §, rubr. närmast före 31 kap. 22 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55
Ändring, SFS 2010:1982
Rubrik: Lag (2010:1982) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §, bil.; ny 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37
Ändring, SFS 2010:2076
Rubrik: Lag (2010:2076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:191
Rubrik: Lag (2011:191) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 7 §; nya 23 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171
Ändring, SFS 2011:494
Rubrik: Lag (2011:494) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast efter 35 kap., rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2011:553
Rubrik: Lag (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 7 §; nya 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0018
Ändring, SFS 2011:606
Rubrik: Lag (2011:606) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §; ny 34 kap. 10 a §, rubr. närmast före 34 kap. 10 a §
Ikraft: 2011-06-18
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0004
Ändring, SFS 2011:727
Rubrik: Lag (2011:727) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 29 kap. 10 a §, rubr. närmast före 29 kap. 10 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274, EUTL315/2007 s51
CELEX-nr: 32007L0059
Ändring, SFS 2011:739
Rubrik: Lag (2011:739) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 4 §, 27 kap. 4, 5, 10 §§, 31 kap. 16 §, 32 kap. 11 §, 43 kap. 5, 8 och 10 §§, 44 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31, rskr. 2010/11:267
Ändring, SFS 2011:743
Rubrik: Lag (2011:743 ) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Ändring, SFS 2011:744
Rubrik: Lag (2011:744) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2010:208
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Ändring, SFS 2011:774
Rubrik: Lag (2011:774) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:779
Rubrik: Lag (2011:779) om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. ingressen, 17 kap. 4 a § betecknas 17 kap. 4 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a § sätts närmast före 17 kap. 4 b § i 2011:553
Förarbeten: Bet. 2010/11:TU28, rskr 2010/11:286
Ändring, SFS 2011:864
Rubrik: Lag (2011:864) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 36 kap. 3, 8 §§, rubr. till 36 kap., rubr. närmast efter 3 kap., rubr. närmast före 36 kap. 3 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300
Ändring, SFS 2011:1036
Rubrik: Lag (2011:1036) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2011:1113
Rubrik: Lag (2011:1113) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 1, 15 §§; ny 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23
Ändring, SFS 2011:1202
Rubrik: Lag (2011:1202) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 10 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46
Ändring, SFS 2011:1217
Rubrik: Lag (2011:1217) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 4 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30
Ändring, SFS 2011:1427
Rubrik: Lag (2011:1427) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 27 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1544
Rubrik: Lag (2011:1544) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2011:1574
Rubrik: Lag (2011:1574) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8, rskr. 2011/12:91
Ändring, SFS 2012:147
Rubrik: Lag (2012:147) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 10 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158
Ändring, SFS 2012:235
Rubrik: Lag (2012:235) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:288
Rubrik: Lag (2012:288) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 23, 26 §§, 18 kap. 19 §, 29 kap. 2 §, 38 kap. 5 §, 44 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 2 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2012:311
Rubrik: Lag (2012:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8 a §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218
Ändring, SFS 2012:324
Rubrik: Lag (2012:324) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219, EUTL338/2003 s1, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32003R2201, 32009R0004
Ändring, SFS 2012:450
Rubrik: Lag (2012:450) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 10 a §, 36 kap. 1 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220, EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51,EUTL338/2003 s1,
CELEX-nr: 32009R0004, 22011A0722, 32003R2201
Ändring, SFS 2012:459
Rubrik: Lag (2012:459) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Ändring, SFS 2012:630
Rubrik: Lag (2012:630) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 15 kap. 6 §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2012-12-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:157, bet. 2012/13:KU2, rskr. 2012/13:10
Ändring, SFS 2012:664
Rubrik: Lag (2012:664) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 15 §; ny 26 kap. 14 a §, rubr. närmast före 26 kap. 14 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17
Ändring, SFS 2012:689
Rubrik: Lag (2012:689) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 17 kap. 7 b §, rubr. närmast före 17 kap. 7 b §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:7, bet. 2012/13:KU7, rskr. 2012/13:34, EUTL211/2009 s55, EUTL211/2009 s94
CELEX-nr: 32009L0072, 32009L0073
Ändring, SFS 2012:736
Rubrik: Lag (2012:736) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13, rskr. 2012/13:25
Ändring, SFS 2012:765
Rubrik: Lag (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59
Ändring, SFS 2012:770
Rubrik: Lag (2012:770) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 20 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35
Ändring, SFS 2012:778
Rubrik: Lag (2012:778) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 26 kap. 9 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2012:804
Rubrik: Lag (2012:804) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 10 kap. 18 a §, rubr. närmast före 10 kap. 18 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:324
Ändring, SFS 2012:846
Rubrik: Lag (2012:846) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 8 §; ny 17 kap. 7 a §, rubr. närmast före 17 kap. 7 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2012:850
Rubrik: Lag (2012:850) om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 § i 2012:765
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2012:920
Rubrik: Lag (2012:920) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2012:956
Rubrik: Lag (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8, 8 a, 18 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:133
Rubrik: Förordning (2013:133) om ikraftträdande av lagen (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:383
Ändring, SFS 2013:275
Rubrik: Lag (2013:275) om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny p 3 övergångsbest. till 2012:956
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2013:289
Rubrik: Lag (2013:289) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213
Ändring, SFS 2013:314
Rubrik: Lag (2013:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §; ny 19 kap. 3 a §, rubr. närmast före 19 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Ändring, SFS 2013:339
Rubrik: Lag (2013:339) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2013:406
Rubrik: Lag (2013:406) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 12 §, 26 kap. 9 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231
Ändring, SFS 2013:461
Rubrik: Lag (2013:461) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 3 §, rubr. närmast före 32 kap. 3 §; ny 32 kap. 3 a §, rubr. närmast före 32 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252
Ändring, SFS 2013:626
Rubrik: Lag (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 18 §, 44 kap. 5 §; nya 25 kap. 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 25 kap. 17 a, 17 c §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:765
Rubrik: Lag (2013:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5
Ändring, SFS 2013:795
Rubrik: Lag (2013:795) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 23, 27 §§, 24 kap. 9 §; nya 24 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20
Ändring, SFS 2013:878
Rubrik: Lag (2013:878) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37
Ändring, SFS 2013:972
Rubrik: Lag (2013:972) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 15 kap. 1 a § betecknas 15 kap. 1 b §; ändr. 15 kap. 3, 6 §§, rubr. närmast före nuvarande 15 kap. 1 a § sätts närmast före 15 kap. 1 b §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59
Ändring, SFS 2013:1028
Rubrik: Lag (2013:1028) om ändring i lagen (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 17 a, 17 b §§ i 2013:626
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2013:1139
Rubrik: Lag (2013:1139) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126
Ändring, SFS 2013:1148
Rubrik: Lag (2013:1148) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:29
Rubrik: Lag (2014:29) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:31, bet. 2013/14:SoU5, rskr. 2013/14:140
Ändring, SFS 2014:57
Rubrik: Lag (2014:57) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 14 §; nya 29 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast efter 29 kap. 5 §, rubr. närmast före 29 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Ändring, SFS 2014:259
Rubrik: Lag (2014:259) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222, EUTL142/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0013
Ändring, SFS 2014:277
Rubrik: Lag (2014:277) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2014:296
Rubrik: Lag (2014:296) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227
Ändring, SFS 2014:304
Rubrik: Lag (2014:304) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 22 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251
Ändring, SFS 2014:329
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
Omfattning: ikrafttr. av 2012:450
Ändring, SFS 2014:344
Rubrik: Lag (2014:344) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 9 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250, EUTL181/2013 s15
CELEX-nr: 32013R0608
Ändring, SFS 2014:357
Rubrik: Lag (2014:357) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:96, bet. 2013/14:SoU25, rskr. 2013/14:243, EUTL275/2012 s27
CELEX-nr: 32012L0025
Ändring, SFS 2014:361
Rubrik: Lag (2014:361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraft: 2014-07-03
Förarbeten: Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229
Ändring, SFS 2014:403
Rubrik: Lag (2014:403) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 35 kap. 19 a §, rubr. närmast före 35 kap. 19 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:415
Rubrik: Lag (2014:415) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 8 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:162, bet. 2013/14:KU39, rskr. 2013/14:242
Ändring, SFS 2014:492
Rubrik: Lag (2014:492) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §, rubr. närmast före 30 kap. 8 §; nya 30 kap. 4 a, 8 a §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:633
Rubrik: Lag (2014:633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 18 a, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, 18 kap. 1, 3, 11, 15, 16, 17 §§, 23 kap. 6 §, 29 kap. 10 §, 32 kap. 3 a §, 35 kap. 1, 4, 8, 19 a, 20, 21, 23 §§, 37 kap. 6 §, rubr. närmast före 21 kap. 4 §, 23 kap. 6 §, 35 kap. 19 a §; nya 18 kap. 16 a §, 21 kap. 4 a §, 35 kap. 10 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:806
Rubrik: Lag (2014:806) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §; ny 39 kap. 5 c §, rubr. närmast före 39 kap. 5 c §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2014:830
Rubrik: Lag (2014:830) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 2 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328
Ändring, SFS 2014:851
Rubrik: Lag (2014:851) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 1 §
Ikraft: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:887
Rubrik: Lag (2014:887) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 4, 5 §§, 36 kap. 1 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382
Ändring, SFS 2014:897
Rubrik: Lag (2014:897) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 16 §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393
Ändring, SFS 2014:987
Rubrik: Lag (2014:987) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2014:1563
Rubrik: Lag (2014:1563) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 a §
Ikraft: 2015-02-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:85
Ändring, SFS 2015:53
Rubrik: Lag (2015:53) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 35 kap. 4 a, 10 b §§
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101
Ändring, SFS 2015:66
Rubrik: Lag (2015:66) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:196
Rubrik: Lag (2015:196) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:51, bet. 2014/15:JuU11, rskr. 2014/15:149
Ändring, SFS 2015:268
Rubrik: Lag (2015:268) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 25 a §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193
Ändring, SFS 2015:283
Rubrik: Lag (2015:283) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 32 kap. 8 a §, rubr. närmast före 32 kap. 8 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Ändring, SFS 2015:434
Rubrik: Lag (2015:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 10 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:63, bet. 2014/15:JuU20, rskr. 2014/15:257
Ändring, SFS 2015:438
Rubrik: Lag (2015:438) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2015:603
Rubrik: Lag (2015:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 11 kap. 7 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10
Ändring, SFS 2015:645
Rubrik: Lag (2015:645) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13
Ändring, SFS 2015:781
Rubrik: Lag (2015:781) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:20, bet. 2015/16:KU8, rskr. 2015/16:39
Ändring, SFS 2015:917
Rubrik: Lag (2015:917) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2015:973
Rubrik: Lag (2015:973) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 13 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ändring, SFS 2015:1033
Rubrik: Lag (2015:1033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 12, 13, 30 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 30 kap. 8 b §, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d §§, 13 a §, rubr. närmast före 12 a §, 12 c §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:62
Rubrik: Lag (2016:62) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b, 5, 30 §§
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:149
Rubrik: Lag (2016:149) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 16 a §, rubr. närmast före 28 kap. 16 a §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:418
Rubrik: Lag (2016:418) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 25 kap. 17 d §, rubr. närmast före 25 kap. 17 d §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:137, bet. 2015/16:SoU16, rskr. 2015/16:229
Ändring, SFS 2016:441
Rubrik: Lag (2016:441) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 4 c §
Ikraft: 2016-06-17
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:501
Rubrik: Lag (2016:501) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 43 kap. 5, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 43 kap. 10 §; ny 43 kap. 8 a §
Ikraft: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237
Ändring, SFS 2016:528
Rubrik: Lag (2016:528) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 17 c §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2016:628
Rubrik: Lag (2016:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 30 kap. 12 c, 12 d §§ betecknas 30 kap. 12 d, 12 e §§; ny 30 kap. 12 c §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Ändring, SFS 2016:688
Rubrik: Lag (2016:688) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 6 §, rubr. närmast före 34 kap. 6 §
Ikraft: 2016-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:703
Rubrik: Lag (2016:703) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 10 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Ändring, SFS 2016:728
Rubrik: Lag (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 36 kap. 2 a §, 42 kap. 4 a §
Förarbeten: Prop. 2015/16.124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264
Ändring, SFS 2016:750
Rubrik: Lag (2016:750) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269
Ändring, SFS 2016:758
Rubrik: Lag (2016:758) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 34 kap. 1 a §
Ikraft: 2017-01-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301
Ändring, SFS 2016:883
Rubrik: Lag (2016:883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 7 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7
Ändring, SFS 2016:1008
Rubrik: Lag (2016:1008) om ändring i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 6 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Ändring, SFS 2016:1030
Rubrik: Lag (2016:1030) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Ändring, SFS 2016:1155
Rubrik: Lag (2016:1155) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2016:1203
Rubrik: Lag (2016:1203) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:7, bet. 2016/17:SkU7, rskr. 2016/17:62
Ändring, SFS 2016:1297
Rubrik: Lag (2016:1297) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121
Ändring, SFS 2016:1314
Rubrik: Lag (2016:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 30 kap. 6, 30 §; nya 17 kap. 3 a §, 30 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 8 c §§, 32 kap. 6 a §, 35 kap. 9 a §, rubr. närmast före 17 kap. 3 a §, 30 kap. 8 c §, 32 kap. 6, 6 a §
Ikraft: 2017-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:178
Rubrik: Lag (2017:178) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §, 13 kap. 5 §, 35 kap. 7 §, 43 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 3 §; nya 10 kap. 3 a, 4 a §§, 35 kap. 8 a, 13 a §§, rubr. närmast före 35 kap. 13 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151
Ändring, SFS 2017:184
Rubrik: Lag (2017:184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2017:314
Rubrik: Lag (2017:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Ändring, SFS 2017:318
Rubrik: Lag (2017:318) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:78, bet. 2016/17:FiU30, rskr. 2016/17:214
Ändring, SFS 2017:351
Rubrik: Lag (2017:351) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 3 §
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242
Ändring, SFS 2017:377
Rubrik: Lag (2017:377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 4 §, 26 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2017:456
Rubrik: Lag (2017:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1, 10 §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Ändring, SFS 2017:499
Rubrik: Lag (2017:499) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Ändring, SFS 2017:594
Rubrik: Lag (2017:594) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a, 12 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:600
Rubrik: Lag (2017:600) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 1 §
Ikraft: 2018-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324
Ändring, SFS 2017:614
Rubrik: Lag (2017:614) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:651
Rubrik: Lag (2017:651) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 23 a §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:697
Rubrik: Lag (2017:697) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1012
Rubrik: Lag (2017:1012) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 18 kap. 6 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1076
Rubrik: Lag (2017:1076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, 10 kap. 16, 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17, 19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1, 4, 6, 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bil., rubr. närmast före 10 kap. 16 §, rubr. närmast efter 18 kap. 16 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:633; nya 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:208, bet. 2017/18:KU3, rskr. 2017/18:37
Ändring, SFS 2017:1077
Rubrik: Lag (2017:1077) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 40 kap. 5 §; ny 11 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:198, bet. 2017/18:KU9, rskr. 2017/18:40
Ändring, SFS 2017:1133
Rubrik: Lag (2017:1133) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 15 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:203, bet. 2017/18:KU4, rskr. 2017/18:38
Ändring, SFS 2017:1135
Rubrik: Lag (2017:1135) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Ändring, SFS 2017:1246
Rubrik: Lag (2017:1246) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85
Ändring, SFS 2017:1313
Rubrik: Lag (2017:1313) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2018:84
Rubrik: Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 36 kap. 5 a §, rubr. närmast före 36 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150
Ändring, SFS 2018:93
Rubrik: Lag (2018:93) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 41 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154
Ändring, SFS 2018:140
Rubrik: Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2016:1008
Ändring, SFS 2018:163
Rubrik: Lag (2018:163) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 18 §; ny 25 kap. 17 e §, rubr. närmast före 25 kap. 17 e §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186
Ändring, SFS 2018:220
Rubrik: Lag (2018:220) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 27 §, 21 kap. 7 §, rubr. närmast före 21 kap. 7 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr. 2017/18:224
Ändring, SFS 2018:498
Rubrik: Lag (2018:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:208, bet. 2017/18:KU45, rskr. 2017/18:269
Ändring, SFS 2018:561
Rubrik: Lag (2018:561) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 2 §, rubr. närmast före 36 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Ändring, SFS 2018:591
Rubrik: Lag (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 1, 3, 10 §§
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2018:603
Rubrik: Lag (2018:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303
Ändring, SFS 2018:682
Rubrik: Lag (2018:682) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 32 kap. 6 b §, rubr. närmast före 32 kap. 6 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2018:691
Rubrik: Lag (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 11 kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a, 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap. 2, 9 §§, rubr. 22 kap. 2 §; nya 21 kap. 3 a §, rubr. närmast före 21 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:1093
Rubrik: Förordning (2018:1093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 3 §; ny 24 kap. 3 a §, rubr. närmast före 24 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2017/18:193,bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332.
Ändring, SFS 2018:1114
Rubrik: Lag (2018:1114) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 17 kap. 4 c §, rubr. närmast före 17 kap. 4 c §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354
Ändring, SFS 2018:1116
Rubrik: Lag (2018:1116) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 9 §, rubr. närmast före 28 kap. 9 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:161, bet. 2017/18:TU19, rskr. 2017/18:385
Ändring, SFS 2018:1144
Rubrik: Lag (2018:1144) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 40 kap. 7 b §, rubr. närmast före 40 kap. 7 b §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1157
Rubrik: Lag (2018:1157) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 4, 10 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Ändring, SFS 2018:1185
Rubrik: Förordning (2018:1185) om ikraftträdande av lagen (2017:600) om ändring
Omfattning: ikrafttr. av 2017:600
Ändring, SFS 2018:1194
Rubrik: Lag (2018:1194) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 35 kap. 23 a, 23 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 35 kap. 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401
Ändring, SFS 2018:1201
Rubrik: Lag (2018:1201) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 3 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:231, bet. 2017/18:JuU36, rskr. 2017/18:391
Ändring, SFS 2018:1216
Rubrik: Lag (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 6, 17 c §§
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Ändring, SFS 2018:1228
Rubrik: Lag (2018:1228) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2018:1245
Rubrik: Lag (2018:1245) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §; ny 17 kap. 7 c §, rubr. närmast före 17 kap. 7 c §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Ändring, SFS 2018:1269
Rubrik: Lag (2018:1269) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1, 6 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Ändring, SFS 2018:1276
Rubrik: Lag (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 25 §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §; ny 30 kap. 25 b §
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417
Ändring, SFS 2018:1372
Rubrik: Lag (2018:1372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:242, bet. 2017/18:FiU48, rskr. 2017/18:439, direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2018:1377
Rubrik: Lag (2018:1377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416
Ändring, SFS 2018:1400
Rubrik: Lag (2018:1400) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 12 e §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2018:1626
Rubrik: Lag (2018:1626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §, 32 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1
Ändring, SFS 2018:1708
Rubrik: Lag (2018:1708) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2, 18 §§, 35 kap. 1, 4 a, 10, 10 b §§, 37 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2018:1716
Rubrik: Lag (2018:1716) om ändring i lagen (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 1, 10 §§ i 2018:591
Ändring, SFS 2018:1919
Rubrik: Lag (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2, 8 §§, 10 kap. 4, 4 a, 7, 9, 13, 14 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 15 kap. 5, 6 §§, 16 kap. 3 §, 17 kap. 8 §, 18 kap. 19 §, 21 kap. 8 §, 22 kap. 6 §, 23 kap. 8 §, 24 kap. 9 §, 25 kap. 18 §, 26 kap. 15 §, 27 kap. 10 §, 28 kap. 17 §, 29 kap. 14 §, 30 kap. 30 §, 31 kap. 26 §, 32 kap. 11 §, 33 kap. 5 §, 34 kap. 11 §, 35 kap. 24 §, 36 kap. 8 §, 38 kap. 9 §, 39 kap. 6 §, 40 kap. 8 §, 42 kap. 11 §, 43 kap. 11 § , 44 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2018:1936
Rubrik: Lag (2018:1936) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22
Ändring, SFS 2018:1968
Rubrik: Lag (2018:1968) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU8, rskr. 2018/19:33
Ändring, SFS 2018:2000
Rubrik: Lag (2018:2000) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 21 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2018:2027
Rubrik: Lag (2018:2027) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 b §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2018:2033
Rubrik: Lag (2018:2033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ändring, SFS 2018:2059
Rubrik: Lag (2018:2059) om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 21 kap. 8 § i 2018:691
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92
Ändring, SFS 2018:2060
Rubrik: Lag (2018:2060) om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 21 kap. 8 § i 2018:1919
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92
Ändring, SFS 2018:2093
Rubrik: Lag (2018:2093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 20 §, rubr. närmast före 30 kap. 20 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2019:213
Rubrik: Lag (2019:213) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 40 kap. 7 c §, rubr. närmast före 40 kap. 7 c §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185
Ändring, SFS 2019:249
Rubrik: Lag (2019:249) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 43 kap. 4 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Ändring, SFS 2019:280
Rubrik: Lag (2019:280) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ändring, SFS 2019:305
Rubrik: Lag (2019:305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 19 §; nya 18 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 18 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2019:311
Rubrik: Lag (2019:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 12 §, 44 kap. 3 §, rubr. närmast före 41 kap.
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:61, bet. 2018/19:KU36, rskr. 2018/19:226
Ändring, SFS 2019:342
Rubrik: Lag (2019:342) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 15 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Ändring, SFS 2019:421
Rubrik: Lag (2019:421) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:434
Rubrik: Lag (2019:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:23
Ändring, SFS 2019:506
Rubrik: Lag (2019:506) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 11 kap. 3 a §, 24 kap. 7 a §, rubr. närmast före 24 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273
Ändring, SFS 2019:607
Rubrik: Lag (2019:607) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 16 §
Ikraft: 2019-11-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:730
Rubrik: Lag (2019:730) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:763
Rubrik: Lag (2019:763) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:826
Rubrik: Lag (2019:826) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:159, bet. 2019/20:FiU13, rskr. 2019/20:26, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2019:937
Rubrik: Lag (2019:937) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 15 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 21 kap. 6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §, 38 kap. 7 §, 44 kap. 5 §, rubr. närmast före 31 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:993
Rubrik: Lag (2019:993) om ändring i lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 25 § i 2018:1276
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1184
Rubrik: Lag (2019:1184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:1708; ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1, 10 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2019:1207
Rubrik: Lag (2019:1207) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 17 kap. 4 b, 4 c §§ betecknas 17 kap. 4 c, 4 d §§; ändr. rubr. närmast före 15 kap. 3 §, 18 kap. 4 §, rubr. närmast före 17 kap. 4 b, 4 c §§ sätts närmast före 17 kap. 4 c, 4 d §§; nya 15 kap. 3 a §, 17 kap. 4 b §, 18 kap. 4 a §, 19 kap. 3 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a, 4 b §§, 19 kap. 3 b §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74
Ändring, SFS 2020:66
Rubrik: Lag (2020:66) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 19 §, 44 kap. 5 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170
Ändring, SFS 2020:109
Rubrik: Lag (2020:109) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 c §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:143
Rubrik: Lag (2020:143) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 4 §, rubr. närmast före 31 kap. 4 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:57, bet. 2019/20:FiU27, rskr. 2019/20:182
Ändring, SFS 2020:182
Rubrik: Lag (2020:182) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 31 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 31 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190
Ändring, SFS 2020:277
Rubrik: Lag (2020:277) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 21 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232
Ändring, SFS 2020:309
Rubrik: Lag (2020:309) om ändring i lagen (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1216
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2020:327
Rubrik: Lag (2020:327) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 40 kap. 1 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:102, bet. 2019/20:KU24, rskr. 2019/20:247
Ändring, SFS 2020:436
Rubrik: Lag (2020:436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:452
Rubrik: Lag (2020:452) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:560
Rubrik: Förordning (2020:560) om ikraftträdande av lagen (2020:436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2020:436
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:569
Rubrik: Lag (2020:569) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20: 340
Ändring, SFS 2020:575
Rubrik: Lag (2020:575) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 18 a §; nya 10 kap. 18 b, 22 a §§, 35 kap. 10 c §, rubr. närmast före 10 kap. 22 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:123, bet. 2019/20:JuU35, rskr. 2019/20:321
Ändring, SFS 2020:602
Rubrik: Lag (2020:602) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 18 kap. 18 a §, 31 kap. 11 a §, rubr. närmast före 18 kap. 18 a §, 31 kap. 11 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338, direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2020:606
Rubrik: Lag (2020:606) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 23 kap. 2 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348
Ändring, SFS 2020:620
Rubrik: Lag (2020:620) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 35 kap. 10 b § betecknas 35 kap. 10 d §; nya 23 kap. 6 a §, 26 kap. 9 b §, 35 kap. 10 b, 15 a §§, rubr. närmast före 23 kap. 6 a §, 35 kap. 15, 15 a §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333
Ändring, SFS 2020:773
Rubrik: Lag (2020:773) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 39 kap. 5 c §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1
Ändring, SFS 2020:908
Rubrik: Lag (2020:908) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4, 4 b §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:173, bet. 2020/21:KU4, rskr. 2020/21:17
Ändring, SFS 2020:961
Rubrik: Lag (2020:961) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:179, bet. 2020/21:KU6, rskr. 2020/21:36
Ändring, SFS 2020:1036
Rubrik: Lag (2020:1036) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2020:1064
Rubrik: Lag (2020:1064) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 28 kap. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast efter 28 kap. 8 §, rubr. närmast före 28 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1112
Rubrik: Lag (2020:1112) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 32 kap.
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86
Ändring, SFS 2020:1179
Rubrik: Lag (2020:1179) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 11 §, rubr. närmast före 31 kap. 11 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84
Ändring, SFS 2020:1276
Rubrik: Lag (2020:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 37 kap. 4 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135
Ändring, SFS 2021:37
Rubrik: Lag (2021:37) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169
Ändring, SFS 2021:46
Rubrik: Lag (2021:46) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165
Ändring, SFS 2021:82
Rubrik: Lag (2021:82) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170
Ändring, SFS 2021:442
Rubrik: Lag (2021:442) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 24 kap. 8 a §, rubr. närmast före 24 kap. 8 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:141, bet. 2020/21:KU31, rskr. 2020/21:290
Ändring, SFS 2021:443
Rubrik: Lag (2021:443) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. 24 kap. 8 a §, rubr. närmast före 24 kap. 8 a
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:141, bet. 2020/21:KU31, rskr. 2020/21:290
Ändring, SFS 2021:533
Rubrik: Lag (2021:533) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 8 §; ny 36 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315
Ändring, SFS 2021:544
Rubrik: Lag (2021:544) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2021:580
Rubrik: Lag (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 23 b §
Ikraft: 2021-11-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364, (EU) direktiv 2019/633
Ändring, SFS 2021:615
Rubrik: Lag (2021:615) om ändring i lagen (2018:1093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 3, 3 a §§, ikrafttr.best. i 2018:1093
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:616
Rubrik: Lag (2021:616) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 25 c §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:617
Rubrik: Lag (2021:617) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:618
Rubrik: Lag (2021:618) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 3, 3 a §§, 30 kap. 25 c §
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:644
Rubrik: Lag (2021:644) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 10 kap. 21, 23, 27 §§, 33 kap. 5 §, rubr. till 33 kap.; nya 33 kap. 4 a §, rubr. närmast före 33 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:143, bet. 2020/21:KU33, rskr. 2020/21:356
Ändring, SFS 2021:646
Rubrik: Lag (2021:646) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 10 kap. 18 c §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350
Ändring, SFS 2021:672
Rubrik: Lag (2021:672) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 12 §
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:168, bet. 2020/21:KU32, rskr. 2020/21:373
Ändring, SFS 2021:673
Rubrik: Lag (2021:673) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:672
Ikraft: 2021-10-21
Förarbeten: Prop. 2020/21:168, bet. 2020/21:KU32, rskr. 2020/21:373
Ändring, SFS 2021:891
Rubrik: Lag (2021:891) om ändring i lagen (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 § i 2021:580
Förarbeten: Bet. 2021/22:KU2, rskr. 2021/22:6
Ändring, SFS 2021:898
Rubrik: Lag (2021:898) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 4 §; nya 17 kap. 3 b §, 32 kap. 3 b §, rubr. närmast före 17 kap. 3 b §, 32 kap. 3 b §
Ikraft: 2021-12-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:193, bet. 2021/22:AU3, rskr. 2021/22:9, direktiv (EU) 2019/1937
Ändring, SFS 2021:918
Rubrik: Förordning (2021:918) om ikraftträdande av lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2018:1276
Ändring, SFS 2021:921
Rubrik: Förordning (2021:921) om ikraftträdande av lagen (2021:617) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2021:617
Ändring, SFS 2021:1071
Rubrik: Lag (2021:1071) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 25 kap. 17 f §, rubr. närmast före 25 kap. 17 f §
Ikraft: 2021-12-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:221, bet. 2021/22:SoU5, rskr. 2021/22:29
Ändring, SFS 2021:1101
Rubrik: Lag (2021:1101) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 30 kap. 22 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42
Ändring, SFS 2021:1120
Rubrik: Lag (2021:1120) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 41 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44
Ändring, SFS 2021:1128
Rubrik: Lag (2021:1128) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 17 c §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:220, bet. 2021/22:SoU7, rskr. 2021/22:62
Ändring, SFS 2021:1184
Rubrik: Lag (2021:1184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 42 kap. 9 §
Ikraft: 2021-12-15
Förarbeten: Prop. 2021/22:30, bet. 2021/22:KU8, rskr. 2021/22:35
Ändring, SFS 2021:1190
Rubrik: Lag (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 18 kap. 17, 18 §§, 37 kap. 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59
Ändring, SFS 2022:143
Rubrik: Lag (2022:143) om ändring i lagen (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 42 kap. 4 a § i 2016:728 betecknas 42 kap. 4 b §
Förarbeten: Prop. 2021/22:68, bet. 2021/22:KU18, rskr. 2021/22:164.
Ändring, SFS 2022:142
Rubrik: Lag (2022:142) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 42 kap. 1, 2, 4 §§; ny 42 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:68, bet. 2021/22:KU18, rskr. 2021/22:164.
Ändring, SFS 2022:251
Rubrik: Lag (2022:251) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 24 kap. 8 b §, rubr. närmast före 24 kap. 8 b §
Ikraft: 2022-05-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:92, bet. 2021/22:FiU17, rskr. 2021/22:210
Ändring, SFS 2022:325
Rubrik: Lag (2022:325) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 2 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:377
Rubrik: Lag (2022:377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229
Ändring, SFS 2022:408
Rubrik: Lag (2022:408) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:108, bet. 2021/22:JuU18, rskr. 2021/22:272