Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1424 · Visa fulltext
Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:22, bet. 2009/10:MJU10, rskr. 2009/10:100, EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EUTL39/2008 s16, EUTL148/2008 s1, EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32006R0509, 32006R0510, 32008R011, 32008R0479, 32004R0882
Ändring, SFS 2011:411
Rubrik: Lag (2011:411) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201, EUTL299/2007 s1
CELEX-nr: 32007R1234
Ändring, SFS 2014:710
Rubrik: Lag (2014:710) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:766
Rubrik: Lag (2015:766) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47
Ändring, SFS 2017:488
Rubrik: Lag (2017:488) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:155, bet. 2016/17:MJU21, rskr. 2016/17:280
Ändring, SFS 2017:756
Rubrik: Lag (2017:756) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:577
Rubrik: Lag (2018:577) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2021:173
Rubrik: Lag (2021:173) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 §§, rubr. närmast före 4, 10, 12, 13 §§; nya 2 a, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a, 20 a §§, rubr. närmast före 2 a, 5, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198
Ändring, SFS 2021:204
Rubrik: Lag (2021:204) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr, 1, 2 §§
Ikraft: 2021-05-25
Förarbeten: Prop. 2020/21:44, bet. 2020/21:MJU7, rskr. 2020/21:209