Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1120 · Visa fulltext
Lag (2009:1120) om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2009-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:208, bet. 2009/10:SkU4, rskr. 2009/10:35
Ändring, SFS 2009:1128
Rubrik: Förordning (2009:1128) om ikraftträdande av lagen (2009:1120) om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.