Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:584 · Visa fulltext
Lag (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL203/2002 s30
CELEX-nr: 32002R1400
Ändring, SFS 2010:1354
Rubrik: Lag (2010:1354) om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:236, bet. 2010/11:NU5, rskr. 2010/11:10, EUTL129/2010 s52
CELEX-nr: 32010R0461