Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:583 · Visa fulltext
Lag (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL304/2000 s7
CELEX-nr: 32000R2659
Ändring, SFS 2011:874
Rubrik: Lag (2011:874) om ändring i lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306, EUTL335/2010 s36
CELEX-nr: 32010R1217