Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:460 · Visa fulltext
Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr 2006/07:198
Ändring, SFS 2011:77
Rubrik: Lag (2011:77) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:1421
Rubrik: Lag (2011:1421) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29