Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:324 · Visa fulltext
Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2011:1420
Rubrik: Lag (2011:1420) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2016:687
Rubrik: Lag (2016:687) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2022:991
Rubrik: Lag (2022:991) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375