Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:449 · Visa fulltext
Lag (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:69, bet. 2005/06:UbU18, rskr. 2005/06:258
Ändring, SFS 2010:831
Rubrik: Lag (2010:831) om ändring i lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2022:493
Rubrik: Lag (2022:493) om ändring i lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302