Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:343 · Visa fulltext
Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:111, bet. 2005/06:JuU17, rskr. 2005/06:242
Ändring, SFS 2014:596
Rubrik: Lag (2014:596) om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:675
Rubrik: Lag (2022:675) om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324