Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:807 · Visa fulltext
Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19
Ändring, SFS 2008:909
Rubrik: Lag (2008:909) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 2, 5, 7, 7 a, 8, 9, 11, 13, 14 och 17, 17 a, 17 b, 17 c, 18, 19 §§; nya 1 a, 2 a, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 12 a och 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 1 a, 6 a, 7 a, 9, 12 a, 17 a §§; omtryck
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:30, bet. 2008/09:FiU7, rskr. 2008/09:29
Ändring, SFS 2011:1418
Rubrik: Lag (2011:1418) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 16, 17, 17 a, 17 b, 17 c, 19 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:385
Rubrik: Lag (2012:385) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
Omfattning: upph. 6 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 a §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46, rskr. 2011/12:237
Ändring, SFS 2016:1093
Rubrik: Lag (2016:1093) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2018:1725
Rubrik: Lag (2018:1725) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:922
Rubrik: Lag (2019:922) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1011
Rubrik: Lag (2020:1011) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63